top of page

Најголемата заштеда за 2022 година

Денес во време на светска економска криза, топлинската изолација во домовите и заштедата на трошоците за греење се од огромно значење. Енергијата станува сè повредна, а со тоа и скапа. И најмалата инвестиција за заштеда на енергија ви помага да заштедите сретства на долгорочен план. Затоа, не согорувајте ги парите и внимавајте на следните три фактори: тесни прозорци, интелигентни решенија за греење и добро изолиран објект. „Deutsche-Energie-Agentur“ GmbH пресмета дека решавањето на овие три клучни проблеми помагаат да ја намалите потрошувачката на енергија во значителна мерка. Заштедата за греење може да достигне петцифрена сума за десет до петнаесет години! Самата замена на старите прозорци со нови, атрактивни и термички изолирани модели може драстично да ги намали вашите трошоци за греење.

Прозорците сочинуваат добра третина од фасадата и тие влијаат на тоа колку топлина бега кон надвор, а колку студ продира внатре. Загубата на топлина преку старите или нови и неквалитетни прозорци во еден семеен дом може да биде дури 40% од вкупната енергија што се користи за греење. Генерално, старите или несоодветните прозорци пропуштаат најголеми загуби на енергија, кои се четири до десет пати поголеми отколку кај новите прозорци со термоизолационо стакло. Во основа, растечките барања што домовите за заштеда на енергија мора да ги исполнуваат повеќе не можат да бидат исполнети со прозорци поставени пред дваесет години. Според тоа, тие ветуваат најголем потенцијал за заштеда на енергија.

Дали може да се спореди капацитетот на прозорците за заштеда на енергија?

Во секој случај, топлинската енергија што бега кон надвор е дефинирана со таканаречената вредност на изолацијата. Многу е лесно да се запомни: колку е помала оваа вредност на изолацијата, толку е подобра топлинската изолација и заштедените трошоци за енергија. Преку оваа пресметка на преносивост можете да одредите кој е соодветен профил за изработка на вашите прозорци.

Затоа, инвестициите во реновирањето на вашата постоечка куќа или во нова зграда со нови, енергетски ефикасни прозорци се исплаќаат во првите неколку години.

Во исто време, инвестицијата се исплаќа во форма на поквалитетен живот и растечка вредност на имотот. И архитектите ги исполнуваат сите законски одредби. Програмерите можат да ги бараат придобивките од тековните државни субвенционирани програми. Државата ги субвенционира инвестициите со средства и заеми по поволни услови – вистински стимулации за истовремено намалување на емисиите на CO2.

Многу е важно стручен производител на прозорци да ги монтира новите прозорци. Исто така, дизајнот на профилот, интерфејсот помеѓу профилот и застаклувањето и типот на застаклување се од големо значење. ЈАНБОР-Компани како овластен производител ќе се потруди со сето свое знаење и искуство, професионално да ве советува кои атрактивни, термички изолирани прозорци најдобро одговараат на вашиот објект.

11 views0 comments