top of page

LorenzoLine System AB-100

Uninsulated glass slide system.

Asistal AB-100

Уникатен и нај економичен профил за застаклување на тераси или бавчи.

Може да биде со висок или низог праг, зависи од потребата на објектот.

Без термална изолација.

 

ТИПОВИ НА ОТВАРАЊЕ:

спој на 3 крила

спој на 5 крила

Максимална дозволена восина за изведба на позиција - 2,5m на 1,0m ширина.

*По желба на клиентот профилот може да биде офарбан во било која боја од соодветна RAL-Карта.

  • Дебелина на профил КАСА = 102mm (Со можност за избор на ниска и висока каса)
  • Дебелина на профил КРИЛО = 18mm
  • Дебелина на ѕид од алуминиум на профилот = 1,5mm
  • Дозволена дебелина на застаклување = 8 и 10mm
bottom of page