top of page

LorenzoLine System 70-LS

Insulated lift&slide door and window system.

Asistal LS-70 Lift&Slide

Профил со специфичен и уникатен изглед. Рамен дизајн на надворешниот спој помеѓу касата и крилото. Профилот е наменет за изработка на врати со Lift & Slide систем.

Со термална изолација.

 

ТИПОВИ НА ОТВАРАЊЕ:

врата со едно фиксно и едно крило,

врата со две крила,

врата со едно крило движење во ѕид,

врата со две крила движење во ѕид.

 

Профил со појачување за носивост од 150-400kg.

 

Максимална заштита со ​"EPDM" Систем на дихтунг гуми. 

Профилот користи нормални застаклувања како сите други профили.

45 степенски ќош спојници за лизгачки прозори и врати.

*По желба на клиентот профилот може да биде офарбан во било која боја од соодветна RAL-Карта.

  • Дебелина на профил КАСА = 152mm - 161mm - 233mm - 242mm
  • Дебелина на профил КРИЛО = 70mm
  • Изолациона ПВЦ бариера помеѓу алуминиумот = 34mm
  • Дебелина на ѕид од алуминиум на профилот = 2,2mm
  • Дозволена дебелина на застаклување = 18-52mm
bottom of page